Źródła geotermalne

Energia geotermalna

Polska ma cudowne usytuowanie przyrodnicze i geologiczne. Pod tym względem jesteśmy szczodrze obdarowani przez matkę naturę. W Polsce stykają się cztery największe jednostki geostrukturalne Europy tj.

  • prekambryjska platforma wschodnioeuropejska
  • stykaledomidy
  • waryscydy
  • alpidy

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych.
Niskotemperaturowe zasoby geotermalne używane są do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez wykorzystywanie w bezpośrednim ogrzewaniu domów, fabryk, szklarni lub mogą być zastosowane w pompach ciepła, czyli urządzeniach, które pobierają ciepło z ziemi na płytkiej głębokości i uwalniają je wewnątrz domów w celach grzewczych.

Występowanie tych jednostek geostrukturalnych Europy, przemieszczających się przez miliony lat stworzyło wspaniałe warunki do powstania wód geotermalnych o objętości przekraczającej dwu krotnie objętość Morza Bałtyckiego. Występujące wody w basenach sedymentacyjnych mają temperaturę od 30 do 200 stopni Celsjusza.

Wyjątkowe położenie Polski daje nam obfite bogactwo występowanie złóż węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, siarki, cynku i ołowiu oraz gazu ziemnego, ropy naftowej i innych surowców mineralnych.

Trzej wybitni Profesorowie Julian Sokołowski, Jacek Zimny i Ryszard Kozłowski na podstawie długoletnich badań i analiz przekazują nam bezcenną wiedzę o znajdujących się pod powierzchnią ziemi olbrzymich zasobach wód geotermalnych.

W dniu 11maja 2001 roku jako druk sejmowy nr 3091 został skierowany projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Niestety do chwili obecnej nie ma woli politycznej do przyjęcia tej ustawy, którą przygotowali wybitni profesorowie z myślą o rozwoju polskiej gospodarki.

Koszty wytwarzania jednostki ciepła z geotermii są średnio o 30% niższe od kosztów spalania węgla, ropy lub gazu (Źródło „Geothermische Energie” październik / grudzień 1999r nr 26/27)

Do eksploatacji źródeł geotermalnych potrzeba wywiercić dwa otwory do głębokości na której występuje złoże z wodą geotermalną gorącą. Otworem czerpalnym doprowadzamy wodę do wymienników ciepła znajdujących się na powierzchni ziemi, w których energia jest odbierana i następnie transmitowana do zakładów energetycznych, ciepłowniczych, może być wykorzystywana w rolnictwie i rekreacji. Woda geotermalna o niskiej temperaturze zostaje odprowadzona do drugiego otworu oddalonego co najmniej 1km i tam na zasadzie różnicy gęstości i ciężarów, samoczynnie wraca do złoża geotermalnego. Jest to cykl zamknięty, źródło energii odnawialne, niewyczerpalne, które może i powinno służyć nam i przyszłym pokoleniom Polaków.

Geotermia to źródło odnawialne, którego udział w bilansie energetycznym musi być zwiększany ze względu na wymogi UE dotyczące ekologii. Jeśli tego nie wprowadzimy, będziemy płacili wysokie kary finansowe, lub będziemy zmuszani do ograniczenia emisji spalin przez zamykanie zakładów energetycznych nie spełniających wysokich norm dotyczących ekologi. W rezultacie musimy się liczyć z zakupem energii elektrycznej na rynkach zagranicznych , co wpłynie znacznie na cenę energii.

Z uwagi na zasoby geotermalne Polska ma warunki przyrodnicze i techniczne do stworzenia modelowego systemu geoenergetycznego, który powinien zapewnić pełne bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nowy rozkład jazdy

rozkład jazdy aktualny od 01 07 2016 r

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dożynki-pomoc, przygotowanie

28.08.2016 roku odbędą się w Nochowie dożynki powiatowo-gminne. Organizatorem jest sołectwo Nochowa przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.Wszystkich którzy chcieliby wziąć udział w przygotowaniach i realizacji tego przedsięwzięcia zapraszamy do współpracy:

tel. kontaktowe:

Florian Kowalski 661401067,

Klaczyk Bogusław 726266153.

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

image

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Inspekcja weterynaryjna

inspekacja weterynaryjna

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

NOWE TERMINY i ZASADY WYWOZU ŚMIECI !!!

SREM_ULOTKA

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacje!!!

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacje!

12314027_1648891125380884_6920945314417539433_n.jpg

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ważne!

20151116141014723

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Boisko w Nochowie- Głosuj!

Bezpośrednimi adresatami projektu są aktualni uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie oraz mieszkańcy wsi Nochowo, zaś pośrednimi przyszli mieszkańcy ciągle rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych. Projekt skierowany jest także do mieszkańców okolicznych miejscowości, docierających niemal każdego dnia do Nochowa dzięki dogodnym szlakom pieszym i rowerowym.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z głównym przeznaczeniem do gry w piłkę nożną i koszykową, o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 960 m2 (40 m x 24 m) przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. Teren boiska zostanie ogrodzony płotem o wysokości 4 m na słupkach stalowych o rozstawie do 3 m z furtką o szerokości 2 m umożliwiającą dostęp dla społeczności lokalnej w godzinach popołudniowych.

Zagłosuj na mój projekt, ponieważ:

Biorąc pod uwagę brak na terenie Nochowa instytucji kultury, a nawet świetlicy wiejskiej, funkcjonowanie boiska wielofunkcyjnego, jak i każdego innego obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym, stanowi jedyną alternatywę spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi. Jego usytuowanie w Nochowie, miejscowości atrakcyjnej także dla mieszkańców ościennych miejscowości docierających tutaj ścieżkami pieszymi i rowerowymi,
w bliskim sąsiedztwie siłowni zewnętrznej i nowego placu zabaw dla dzieci, stwarza dogodne warunki także dla osób pragnących połączyć rożne formy aktywności ruchowej.

 

 

Categories: Bez kategorii | Dodaj komentarz

Blog na WordPress.com.